top of page

WE VALUE YOUR FEEDBACK

Lake Forest Lodge

Thank you for your time and feedback. 

Хүндэт үйлчлүүлэгч таны санал хүсэлт бидэнд маш чухал. Баярлалаа. 

Overall/Ерөнхий үнэлгээ
Meals:Taste and menu/Хоолны амт ба сонголт
Meals: Portion and plating/Хоолны порц ба үзэмж
Cleaning: Restaurant and public area: Ресторан ба нийтийн бүсийн цэвэрлэгээ
Cleaning: Gers and ensuite/Гэр ба ариун цэврийн өрөөний цэвэрлэгээ
Comfort features/Тав тух
Staff/Үйлчилгээний ажилтнуу

Thank you for your time/Саналаа хэлсэнд маш их баярлалаа.

bottom of page